Banner undersider

 

finansforbundet logo

Etter fratredelsesmåneden i If betraktes man som passivt medlem. Passive medlemmer må fortsatt betale en redusert årskontingent til Finansforbundet .

Dette er nødvendig for å opprettholde en eventuell fortsettelse av forsikringsordningene og andre goder via Finansforbundet. Hvis man ikke betaler en slik redusert kontingent, faller medlemsskapet bort.

Logg på Finansforbundet for mer informasjon