Banner undersider

Foreningen ble stiftet 18 . juni 2009 og omfatter alle If-pensjonister i Sør-Rogaland.

Pr.01.01.2023 er vi 36 pensjonister.

.  

Møtedager er (vanligvis) siste onsdag i måneden, fra kl. 12 - 14. (Ikke juni/juli/august). Ved spesielle arrangement fremgår sted, tid og dato i invitasjonen.


If pensjonistforening, Sør Rogaland
Adresse: c/o J A Steen, Madlaveien 294, 4042 Hafrsfjord.
(Organisasjonsnr. 994 623 028)