Banner undersider

Foreningen ble sttiftet 24.10.2006 og omfatter alle If-pensjonister fra Stord til Florø med visse geografiske unntak.
 

 Vi har medlemsmøtene i forbindelse med - og etter - styremøtene i kantinen på If-kontoret.  Styret vil varsle medlemmene i god tid før møtene. 


If pensjonistforening Avd . Vestland

Adresse: Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Organisasjonsnr. 814 939 332