Banner undersider

Foreningen ble stiftet 8. mai 2007, og omfatter alle If-pensjonister Aust- og Vest-Agder.

Vi arrangerer medlemsmøter som regel første torsdag hver måned (ikke jan., juli, aug, des.) i kantina på Harebakken i Arendal


 

If pensjonistforening Agder

(organisasjonsnummer 995 514 958)