Medlemsmøter blir avholdt som regel første tirsdag hver måned (ikke januar, juli, august, desember)

kl 13.00 i kantina på Harebakken, Arendal.

 

DATO

ARRANGEMENT

Flere opplysninger