If Pensjonistforening Sør-Rogaland

 

Aktivitetsplan 2023

 

 1. Halvår 
 • 26. januar Styremøte – John Arild ansvarlig
 • 23. mars Styremøte (kl. 11.00) - John Arild ansvarlig
 • 23. mars Årsmøte med valg (kl.12.30) John Arild ansvarlig
 • 9. mai Byvandring Stavanger Øst – Sigrunn ansvarlig
 • 7.  juni – Busstur på Jæren (halvdagstur) – Ole Johan ansvarlig

 

       2. Halvår 

 • 29. august - Styremøte Styreleder ansvarlig
 • 13. september – Høsttur (halvdagstur) til Skudesnes - Ole Johan og John Arild ansvarlig
 • 31. oktober kl. 12.00- Omvisning på Stavanger Kunstmuseum med bespisning
  • - Bjarte og Leidulf ansvarlig
 • 16. november kl. 11.00 - Styremøte (hvis behov) - Styreleder ansvarlig A og Stein Rune)
 • 07. desember - Julebord – ararrangementskommiteen (Ole Johan, John A og Stein Rune)