Pensjonister i If vil fortsatt få rabatt for sine skadeforsikringer i If etter de til enhver tid gjeldende regler

 

Ved eventuell tegning av reiseforsikring etter fratredelsesåret gis det også rabatt på denne.

Dersom du ønsker fortsatt ulykkesforsikring med individuell polise, må du melde fra om dette. Det gis rabatt på vanlig måte og den inngår i Totalforsikringen

Vascular Surgeryneeds and priorities will be significantly influenced by viagra generic.

. Ta kontakt med Ifs kundesenter på tlf. 02400 eller e-post for mer informasjon.

 roligvihjelperdeg