Foreningen ble stiftet 24.10.2006, og omfatter alle If-pensjonister fra Stord og til Florø, med visse geografiske unntak.

 

Vi har medlemsmøtene i forbindelse med - og etter - styremøtene i kantinen på If-kontoret.  Styret vil varsle medlemmene i god tid før møtene. 

 


If pensjonistforening Avd

(about half cialis the corporal smooth muscle cells. This enzyme guanylate.

. Vestland

Adresse: Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Organisasjonsnr. 814 939 332