Medlemsmøtene holdes  i forbindelse med og etter styremøtene i kantinen ved If-kontoret . Styret vil varsle medlemmene i god tid før møtene

 

Vi arrangerer utenlandstur -vårtur - julefest med ektefeller.
Av turer arrangeres det, vårtur som dagstur og utenlandstur på en uke.

 

Arrangementer 2020

Dato Arrangement

 

tirsdag 7. januar

kl 1200 

mandag 27. januar

kl 1200

onsdag 19. februar

kl 1100

 

tirsdag 14. april

kl 1100

onsda 28. april 

 kl 1000

 

medio mai

 

 Styremøte kantinen Solheimviken

  

Styremøte

 

Årsmøte i leiet møterom ved kantinen Tema:

"Kolesterol venn eller fiende" ved professor

emeritus Einar Slettem

 Styremøte  kansellert

 

 Medlemsmøte i leiet rom i kantinen Tema:

Fremtidsfullmakter ved advokat Monica Bryner

 Flyttet til 21. oltober i Druidehuset.

Vårtur - dagstur i Hordaland - kansellert

 

 

4. - 13. juni

 

 

 21. oktober kl 1100

 26. november kl 1800

Cruise på Donau + 3 dager i Wien - kansellert

Kontaktperson Svein Alvsaker mob 934 80 436

 

 

Fremtidsfullmakter ved advokat Monica Meland

Druidehuset, ulsmågveien 35, Nesttun 

Julemiddag i Skipperforeningen