ÅRETS TREFFDAGER 

Møt på vanlig måte utenfor heisen i 5. etasje rett før kl 12.00 – dere vil bli lukket inn så snart kantina er klar.

Vær oppmerksom på prisen pr halvt rundstykke/kaffe er Kr. 20,-

 

MÅNED DATO
Januar 2020 08. og 22.
Februar 2020 05. og 19.
Mars 2020 04. og 18. 
April 2020 01., 15., og 29.
Mai 2020 13. og 27.
Juni 2020 10.
Juli 2020 Sommerferie
August 2020 19.
September 2020 02., 16. og 30.
Oktober 2020 14. og 28.
November 2020 11. og 25.
Desember 2020

09 . Juleavslutning If ansvarlig                                         

   
Hilsen
Styret i If pensjonisforening
avd. Haugesund