If Pensjonistforening Sør-Rogaland

 

Aktivitetsplan 2020

 

1. Halvår 

 • 15. januar kl. 15.30
  • Styremøte (se agenda) John Arild ansvarlig
 • 21. januar kl. 11.00
  • Tur gjennom Ryfast – halvdagstur (se program) Bjarte og Ole Johan ansvarlig
 • 25. mars  kl. 12.00 Årsmøte 
 • 27. mai kl. 12.00
  • Engwall Pahr-Iversen – Byhistorier fra Stavanger og Sandnes «krydret med mirakelbrødre og klosterjomfruer» John Arild ansvarlig

 

2 . Halvår 

 • 12. august - Styremøte
  • John Arild innkaller til Styremøte
 • 16. september kl 12.00 – Høsttur (halvdagstur) – Ole Johan og Bjarte ansvarlig
  • Flor og Fjære – halvdagstur med lunsj
 • 14. oktober kl. 12.00
  • Bedriftsbesøk på Jæren – Målfrid og Leidulf ansvarlig
 • 11

  - anxiety How long does sildenafil last? therapeutic course. Prior to direct intervention, good.

  . november kl. 12.00
  • Shuffleboard som avsluttes med lunsj i Stavanger - Bjarte ansvarlig
 • 3. desember Julebord – Bjarte ansvarlig

 

 

Dato

 

 

Invitasjon

 

 

 

 

ev referat

 

 

 

 

Vel møtt !