Vi har møter hver første eller andre tirsdag i måneden.

Når vi har kaffemøter begynner dette kl. 12.00. 

Vi kommer tilbake med mer.

 

Terminliste

 

DATO

ARRANGEMENT

 18. april 2023 Tur "ut i det blå"
9. mai 2023

Oslo-tur Roseslottet

13. juni 2023 Reiduns hytte på Valle
8. august 2023 Thorunns hytte på Solvikholmen
5. september 2023 Harrytur
Oktober/november 2023 Kulturelt innslag
30. november 2023 Julebord på Pors klubbhus